Welcome

  RICH-HIGH INTERNATIONAL CORPORATION                                                                                                                                                                                                                                                                                   Address: RM503,ZHEJIANG ZEC DEVELOPMET BUILDING, NO.258 BAISHI ROAD HANGHOU 310004 CHINA                                                                                                                                                                                                          Tel:  86-571-85463818/86-13958035299                                                                                                                      Fax: 86-571-85463828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Email: mikelu@rich-high.com                                                                                                                                                  mikeluinchina@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            http://www.rich-high.com